Τιμοκατάλογος καλοκαιρινής περιόδου 2015

 

Χαμηλή περίοδος : Από 1 Μαίου έως 31 Μαίου και 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου

Μέση περ. Τιμή
Δίκλινο 40 €
Τρίκλινο 45 €
Τετράκλινο 50 €

Μέση περίοδος : Από 1 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου και 1 Σεπτεμβρίου έως 15

Μέση περ. Τιμή
Δίκλινο 50 €
Τρίκλινο 55 €
Τετράκλινο 60 €

Υψηλή περίοδος *: Από 1 Ιουλίου έως 14 Ιουλίου

Υψηλή περ. Τιμή
Δίκλινο 60 €
Τρίκλινο 65 €
Τετράκλινο 70 €

Υψηλή περίοδος : Από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου

Υψηλή περ. Τιμή
Δίκλινο 65 €
Τρίκλινο 70 €
Τετράκλινο 75 €